Stavební pozemky Hustopeče u Brna

Hustopeče u Brna, 693 01, Česko

Cena Nejvyšší nabídce

600 Kč

contact_person_photo

Martina Konečná

Asistentka obchodního oddělení

+420 605 060 000

konecna@oportys.com

Popis příležitosti

Předmětem přímého řízeného prodeje jsou pozemky orné půdy k investici či vybudování vlastního areálu v celkové výměře 22 261 m2.

Cena za m2 je 600,- Kč.

Pozemky se nacházejí u dálnice D2 v blízkosti města Hustopeče. 

Jedná se o pozemky p. č. 5023/7 a 5023/5 v k. ú. Hustopeče u Brna, které jsou součástí plochy Z153/VL, vymezených v ÚP Hustopeče z r. 2013, pro Výrobu a skladování – lehký průmysl (VL).

Hlavní využití: stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu, skladování a služby se středními zdroji znečištění pro zajištění výroby.

Přípustné využití: stavby a zařízení pro výrobu, skladování, autodopravu, opravárenské a jiné služby, u nichž negativní vlivy na okolí nepřesahují hranice areálu, stavby pro administrativu a provoz, plochy odstavných a parkovacích stání, stavby související technické a dopravní infrastruktury, čerpací stanice pohonných hmot, stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb.

Nepřípustné využití: zvláště velké zdroje plynných a prašných emisí, u nichž škodlivé účinky (hluk, exhalace) přesahují hranice areálu, sklady biologického, toxického a radiačního odpadu, objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Další podmínky využití: negativní vlivy provozu s vazbou na dodržení zdravých životních podmínek nesmí přesáhnout hranici plochy pro výrobu a skladování, bude posouzena vhodnost umístění návrhových lokalit z hlediska předpokládané hlukové zátěže, záměr na umístění zdroje hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb musí být v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Do plochy zasahuje ochranné pásmo lesa s podmíněným způsobem využití a ochranné pásmo dálnice.

Hustopeče jsou město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, 30 km jižně od Brna. Žije zde přibližně 5 900 obyvatel. Město leží v samém v blízkosti Pálavy a Novomlýnských nádrží, leží v nadmořské výšce 184 metrů nad mořem a rozprostírá se na 2.247 hektarech. Celá oblast patří ke klimaticky nejteplejším v České republice, což prospívá pěstování kvalitního vína i k turistické atraktivitě regionu. V současnosti nabízejí Hustopeče pestrou škálu kulturních, sportovních i společenských aktivit. Středoevropskou raritou jsou mandloňové sady, kde se nachází naučná stezka a rozhledna. Městem a jeho okolím vedou vinařské cyklostezky i turistické trasy.

Minimální kupní cena: 600,- Kč/m2
Řízený přímý prodej s předkládáním cenových nabídek.

Zprostředkovatel
Oportys a.s.
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Czech Republic
IČO : 29213177

Hledáte nebo nabízíte konkrétní příležitost?

Zajímají Vás podrobnosti, chcete začít dražit majetek nebo jste jen nenašli to, co hledáte? Zanechte nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a členové našeho týmu Vás budou během příštího pracovního dne kontaktovat.