Manažerský tým Oportys

Společnost Oportys a.s. stojí na práci profesionálů a renomovaných odborníků z oboru ekonomie, práva, marketingu a realitní oblasti. Neustále zdokonalujeme naše bohaté znalosti a zkušenosti na trhu s nemovitým a movitým majetkem, akciemi, podíly, pohledávkami a dalšími komoditami.

header_image
header_image
Česká republika - Brno, centrála

Management

Mgr. Václav Salač, LL.M.

Generální ředitel a předseda představenstva

+420 605 060 000

salac@oportys.com

Specializuje se na zpeněžování složitých případů. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a postgraduální studium dokončil na Právnické fakultě Nottingham Trent University ve Velké Británii. Díky svým mezioborovým znalostem přináší klientům nadstandardní a strategická řešení vedoucí k dosažení maximálního zisku. Zkušenosti pro budování vlastních společností získával v manažerských a vedoucích pozicích jak v nadnárodních korporacích, tak v rodinných firmách. Tam se věnoval zejména budování obchodních útvarů v regionu CEE a zahraničnímu obchodu.

Ing. Miroslav Borák, MSc.

Člen dozorčí rady

+420 721 111 999

borak@oportys.com

Ve společnosti Oportys a.s. má na starosti realitní a developerské projekty. Věnuje se jim od úvodní myšlenky až po úspěšný exit. Během patnáctiletého působení v oboru má za sebou projekty za několik stovek milionů korun. Díky svým zkušenostem je schopen řešit veškeré nestandardní úkoly a výzvy. Je absolventem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Postgraduální studium dokončil na Právnické fakultě Nottingham Trent University ve Velké Británii.

Ing. Jiří Štirba

Projektový ředitel

+420 606 101 777

stirba@oportys.com

Dlouhá léta působil jako profesionální voják v Armádě České republiky, a to jak v odborných (prevážně logistických), tak i řídících pozicích. Jako zástupce ČR působil 3 roky (2007-2010) v mezinárodní instituci EU Military Staff v ekonomické oblasti. Od roku 2013 působil jako konzultant a expertní poradce v podnikatelské sféře převážně se zaměřením na obranu a bezpečnost. V pozici programového ředitele spoluorganizoval několik ročníků významného mezinárodního fóra (Future Forces Forum). V Oportys má na starosti řízení projektů a obchodní činnost zejména ve veřejném sektoru. Inženýr ekonomie, válečný veterán.

Executive

Ing. Petr Procházka

Manažer prodeje

+420 734 243 655

prochazka@oportys.com

Ve společnosti Oportys a.s. se věnuje celému prodejnímu procesu nemovitého i movitého majetku. Po studiu Všeobecného zemědělství na Mendelově univerzitě v Brně pracoval na obchodních a vedoucích pozicích v retailu i B2B. Jako projektový manažer se podílel na projektech výstavby větrných elektráren.

Mgr. Kateřina Blažková

Projektový manažer

+420 605 060 000

oportys@oportys.com

V Oportys zpracovává veškeré podklady a dokumentaci k obchodním případům, zajišťuje součinnost s úřady a obchodními partnery a také celkový chod kanceláře. Zodpovídá za inzerci, následnou komunikaci s klienty a organizování prohlídek nemovitostí. Při komunikaci využívá dovednosti načerpané z práce průvodkyně a ze studia herectví. Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně obor Bezpečnost a kvalita potravin.

Mgr. Jana Nováčková

Právník a projektový manažer

+420 605 060 000

novackova@oportys.com

V Oportys zpracovává smluvní a převodní dokumentaci ke všem typům prodejů. Dále řídí převodní proces obchodních případů a stará se o komunikaci s klienty. Nové poznatky získala při studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zkušenosti s insolvenčním právem má mimo jiné z předchozí praxe v advokátní kanceláři.

Mgr. Žaneta Andrysová

Projektový manažer

+420 728 772 210

andrysova@oportys.com

Ve společnosti Oportys a.s. má na starosti administraci projektů a obchodních případů. Během svého působení vyřešila mnoho složitých nemovitostních transakcí. Věnuje se také dotacím v oblasti lidských zdrojů. Znalosti a dovednosti pro svou profesi získala studiem několika oborů na Masarykově univerzitě. Kromě němčiny a pedagogicko - psychologického poradenství studovala také sociologii, principy individuálních potřeb nebo angličtinu. Věnovala se také výzkumu médií v mezinárodním pojetí.

Kamila Boková

Sales & Marketing Specialist

+420 605 060 000

bokova@oportys.com

V Oportys se věnuje marketingovým činnostem, zejména správě firemního profilu na sociální síti LinkedIn a e-mailovému marketingu. Po studiu na všeobecném gymnáziu získala první pracovní zkušenosti v oblasti zákaznického servisu.

Česká republika - Praha, pobočka

Management

Mgr. Václav Salač, LL.M.

Generální ředitel a předseda představenstva

+420 605 060 000

salac@oportys.com

Specializuje se na zpeněžování složitých případů. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a postgraduální studium dokončil na Právnické fakultě Nottingham Trent University ve Velké Británii. Díky svým mezioborovým znalostem přináší klientům nadstandardní a strategická řešení vedoucí k dosažení maximálního zisku. Zkušenosti pro budování vlastních společností získával v manažerských a vedoucích pozicích jak v nadnárodních korporacích, tak v rodinných firmách. Tam se věnoval zejména budování obchodních útvarů v regionu CEE a zahraničnímu obchodu.

Mgr. Radovan Hrubý

Ředitel pobočky Praha

+420 608 807 897

hruby@oportys.com

Kromě funkce ředitele pobočky Oportys Praha působí jako advokát. Profesní zkušenosti postupně získával jako ředitel právního oddělení, advokát, majitel advokátní kanceláře, právník a obchodník. Zná prostředí velkých mezinárodních korporací, ale i malého mimopražského podnikání. Je schopen právně i manažersky vyřešit jakoukoliv situaci. Svým klientům chce vždy nabídnout kromě komplexní služby i něco navíc.

Executive

Ing. Petr Procházka

Manažer prodeje

+420 734 243 655

prochazka@oportys.com

Ve společnosti Oportys a.s. se věnuje celému prodejnímu procesu nemovitého i movitého majetku. Po studiu Všeobecného zemědělství na Mendelově univerzitě v Brně pracoval na obchodních a vedoucích pozicích v retailu i B2B. Jako projektový manažer se podílel na projektech výstavby větrných elektráren.

Mgr. Kateřina Blažková

Projektový manažer

+420 605 060 000

oportys@oportys.com

V Oportys zpracovává veškeré podklady a dokumentaci k obchodním případům, zajišťuje součinnost s úřady a obchodními partnery a také celkový chod kanceláře. Zodpovídá za inzerci, následnou komunikaci s klienty a organizování prohlídek nemovitostí. Při komunikaci využívá dovednosti načerpané z práce průvodkyně a ze studia herectví. Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně obor Bezpečnost a kvalita potravin.

Mgr. Jana Nováčková

Právník a projektový manažer

+420 605 060 000

novackova@oportys.com

V Oportys zpracovává smluvní a převodní dokumentaci ke všem typům prodejů. Dále řídí převodní proces obchodních případů a stará se o komunikaci s klienty. Nové poznatky získala při studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zkušenosti s insolvenčním právem má mimo jiné z předchozí praxe v advokátní kanceláři.

Mgr. Žaneta Andrysová

Projektový manažer

+420 728 772 210

andrysova@oportys.com

Ve společnosti Oportys a.s. má na starosti administraci projektů a obchodních případů. Během svého působení vyřešila mnoho složitých nemovitostních transakcí. Věnuje se také dotacím v oblasti lidských zdrojů. Znalosti a dovednosti pro svou profesi získala studiem několika oborů na Masarykově univerzitě. Kromě němčiny a pedagogicko - psychologického poradenství studovala také sociologii, principy individuálních potřeb nebo angličtinu. Věnovala se také výzkumu médií v mezinárodním pojetí.

Kamila Boková

Sales & Marketing Specialist

+420 605 060 000

bokova@oportys.com

V Oportys se věnuje marketingovým činnostem, zejména správě firemního profilu na sociální síti LinkedIn a e-mailovému marketingu. Po studiu na všeobecném gymnáziu získala první pracovní zkušenosti v oblasti zákaznického servisu.

Slovensko - Bratislava, pobočka

Management

Mgr. Václav Salač, LL.M.

Generální ředitel a předseda představenstva

+420 605 060 000

salac@oportys.com

Specializuje se na zpeněžování složitých případů. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a postgraduální studium dokončil na Právnické fakultě Nottingham Trent University ve Velké Británii. Díky svým mezioborovým znalostem přináší klientům nadstandardní a strategická řešení vedoucí k dosažení maximálního zisku. Zkušenosti pro budování vlastních společností získával v manažerských a vedoucích pozicích jak v nadnárodních korporacích, tak v rodinných firmách. Tam se věnoval zejména budování obchodních útvarů v regionu CEE a zahraničnímu obchodu.

Executive

Ing. Petr Procházka

Manažer prodeje

+420 734 243 655

prochazka@oportys.com

Ve společnosti Oportys a.s. se věnuje celému prodejnímu procesu nemovitého i movitého majetku. Po studiu Všeobecného zemědělství na Mendelově univerzitě v Brně pracoval na obchodních a vedoucích pozicích v retailu i B2B. Jako projektový manažer se podílel na projektech výstavby větrných elektráren.

Mgr. Kateřina Blažková

Projektový manažer

+420 605 060 000

oportys@oportys.com

V Oportys zpracovává veškeré podklady a dokumentaci k obchodním případům, zajišťuje součinnost s úřady a obchodními partnery a také celkový chod kanceláře. Zodpovídá za inzerci, následnou komunikaci s klienty a organizování prohlídek nemovitostí. Při komunikaci využívá dovednosti načerpané z práce průvodkyně a ze studia herectví. Vystudovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně obor Bezpečnost a kvalita potravin.

Mgr. Jana Nováčková

Právník a projektový manažer

+420 605 060 000

novackova@oportys.com

V Oportys zpracovává smluvní a převodní dokumentaci ke všem typům prodejů. Dále řídí převodní proces obchodních případů a stará se o komunikaci s klienty. Nové poznatky získala při studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zkušenosti s insolvenčním právem má mimo jiné z předchozí praxe v advokátní kanceláři.

Mgr. Žaneta Andrysová

Projektový manažer

+420 728 772 210

andrysova@oportys.com

Ve společnosti Oportys a.s. má na starosti administraci projektů a obchodních případů. Během svého působení vyřešila mnoho složitých nemovitostních transakcí. Věnuje se také dotacím v oblasti lidských zdrojů. Znalosti a dovednosti pro svou profesi získala studiem několika oborů na Masarykově univerzitě. Kromě němčiny a pedagogicko - psychologického poradenství studovala také sociologii, principy individuálních potřeb nebo angličtinu. Věnovala se také výzkumu médií v mezinárodním pojetí.

Kamila Boková

Sales & Marketing Specialist

+420 605 060 000

bokova@oportys.com

V Oportys se věnuje marketingovým činnostem, zejména správě firemního profilu na sociální síti LinkedIn a e-mailovému marketingu. Po studiu na všeobecném gymnáziu získala první pracovní zkušenosti v oblasti zákaznického servisu.

Hledáte nebo nabízíte konkrétní příležitost?

Zajímají Vás podrobnosti, chcete začít dražit majetek nebo jste jen nenašli to, co hledáte? Zanechte nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a členové našeho týmu Vás budou během příštího pracovního dne kontaktovat.