Automotive - výrobní závod TODEX AUTO, a.s.

Automotive - výrobní závod TODEX AUTO, a.s.

687 33 Hradčovice, Česko

contact_person_photo

Ing. Petr Procházka

Manažer prodeje

+420 734 243 655

prochazka@oportys.com

Popis příležitosti

Předmětem výběrového řízení je závod (hromadná věc) korporace TODEX Auto, a.s., tvořen souborem nemovitého majetku, movitého majetku a pohledávek z majetku společnosti TODEX Auto, a.s.

I. Nemovité věci včetně součástí a příslušenství zapsané na LV č. 1118, k.ú. Hradčovice:

- pozemek p. č. 664/1, orná půda o výměře 8.685 m2

- pozemek p. č. st. 522, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.696 m2

  součástí pozemku je stavba č.p. 282, stavba pro výrobu a skladování

Jedná se o výrobně skladovací prostor s administrativou a sociálním zázemím starý necelých 8 let. V administrativní části je budova dvoupodlažní zateplená, výrobně skladovací část je přízemní. Budova není podsklepená. Okna a vchodové dveře jsou plastové. Střecha je plochá plechová s hromosvodem. Podlahy ve výrobní části jsou betonové zátěžové, v administrativní části jsou z keramické dlažby velkoformátové.

Celková užitná plocha budovy je 2.883 m2.

 

II. Movitý majetek:

Jedná se o strojní vybavení společnosti, převážně stroje na výrobu plastových dílců pro automobilový průmysl a drobný majetek. Movitý majetek je ve stavu běžně opotřebeném a průměrně udržovaném.

 

III. Pohledávky:

Soupis pohledávek tvoří Přílohu č. 1 Podmínek výběrového řízení č. VŘ/01/2021.

Areál je v současné době z části pronajat s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  

 

Nabízený závod se nachází v obci Hradčovice, v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji.

Závod se nachází v západní, územně nesrostlé, části obce. V docházkové vzdálenosti je autobusová i železniční zastávka. Přistup do závodu je umožněn z veřejné komunikace, která je ve vlastnictví Zlínského kraje. Parkování je možné na vlastním pozemku před budovou. Závod se nachází v povodňové zóně 2 – zóna s nízkým nebezpečím výskytu povodní / záplav.

Obec Hradčovice se nachází 6 km západně od Uherského Brodu. Žije zde 1.011 obyvatel. V obci je základní občanská vybavenost. Dostupnost Hradčovic s okolními městy je zajištěna železniční i autobusovou dopravou. Okrajem katastrálního území prochází silnice E50, která je hlavním tahem pro osobní i nákladní dopravu na Slovensko.

 

Hledáte nebo nabízíte konkrétní příležitost?

Zajímají Vás podrobnosti, chcete začít dražit majetek nebo jste jen nenašli to, co hledáte? Zanechte nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a členové našeho týmu Vás budou během příštího pracovního dne kontaktovat.