header_image

Zajištění strategické a provozní dokonalosti

 • Vývoj globálních strategických plánů a strategií lokální expanze
 • Představení KPI a standardů výkaznictví
 • Přizvání odborníků z oboru v případě potřeby
 • Sdílení informací uvnitř sítě
 • Minimalizace prostoru pro chyby
 • Mlčenlivost a loajalita

box_image
box_image

Jedinečné portfoliové příležitosti

 • Exkluzivní movité a nemovité portfolio dostupné odkudkoliv
 • Profesionální poradenství a servis
 • Komunikace na lokální úrovni
 • Vysoká hodnota sdílených informací
 • Individuální přístup

box_image
box_image

Přitahujeme prvotřídní talenty

 • S využitím naší globální a lokální sítě přilákat prvotřídní talenty
 • Navrhnout a implementovat motivační plány
 • Usnadnění propojení uvnitř sítě Oportys
 • Oslovovat prvotřídní talenty

box_image
box_image

Rozvoj strategických a operativních partnerství

 • Klíčová strategická partnerství pro portfoliové společnosti
 • Asistence a podpora při jednáních
 • Přilákat vedoucí institucionální investory
 • Partnerství s předními investory

box_image
box_image

Vláda a institucionální úroveň

 • Udržení aktivního listu portfoliových společností
 • Udržení kontaktu se schopnými a zkušenými lidmi na institucionální úrovni
 • Zajištění dostatečného systému vnitřních kontrol

box_image
box_image

Řízení rizik

 • Zavedené a zajištěné procesy řízení rizik
 • Monitorování rizik pravidelným screeningem rizikových registrů
 • Zamezení kybernetických rizik napříč investicemi

box_image
box_image

Dodržování pravidel

 • Zajišťovací a kontrolní procesy v souladu s právními předpisy
 • Ověřování realizované struktury portfolia
 • Přezkoumání zpráv o dodržování předpisů na zasedání valné hromady

box_image
box_image

Zodpovědnost

 • Firemní politika zodpovědnosti na základě mezinárodních norem
 • Obhajování etických obchodních praktik
 • Dodržování sociálních a environmentálních regulací
 • Dohled na dodržování protikorupčních postupů

box_image
box_image