Velké setkání insolvenčních správců a věřitelů v insolvenčních řízeních 2019

header_image
header_image

Společnost Oportys a.s. měla tu čest pořádat konferenci "Velké setkání insolvenčních správců a věřitelů v insolvenčních řízeních 2019", jejímž partnerem se stala společnost HAVEL & PARTNERS.

Tato akce se konala 6. června v prostorách pražského Florentina a zúčastnilo se jí 60 insolvenčních správců a zástupců bank. Mezi diskutovanými tématy byla novela insolvenčního zákona, kde se slova ujala JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu pro věci obchodní a správní v Hradci Králové. Ing. Zdeňka Niklausová, která působí jako vedoucí oddělení veřejných dražeb MMR ČR, se poté věnovala problematice nových úprav dražeb v ČR. Za naši společnost se samozřejmě ujal slova i Mgr. Václav Salač, LL. M. Ten se v rámci půlhodinového okénka věnoval způsobům zpeněžování majetku v ins. řízeních. Mezi dalšími zajímavými hosty se také objevil Mgr. Martin Bureš, Mgr. Dušan Sedláček a Mgr. Ing. Jiří Rahm. Ti se zabývali tématy vybraných daňových aspektů a postavení finančních institucí v pozici věřitelů v ins. řízeních.

Za naši společnost věříme, že byla konference přínosná a že se příští rok opět setkáme. Děkujeme všem zúčastněným!

Oportys,

Think globally in local scale

Suchen oder bieten Sie eine bestimmte Gelegenheit?

Sind Sie an Details interessiert, möchten Sie Immobilien verkaufen oder haben Sie nicht gefunden, was Sie suchen? Bitte hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und unsere Teammitglieder werden Sie am nächsten Werktag kontaktieren.