Zemědělské pozemky Louňovice

251 62 Louňovice, Česko

Cena Nejvyšší nabídce

870 000 Kč

contact_person_photo

Simona Boháčová

Asistentka obchodního oddělení

+420 605 060 000

bohacova@oportys.com

Popis příležitosti

Předmětem přímého prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na souboru zemědělských pozemků o celkové výměře 83.386 m2 a vodní ploše o celkové výměře 4.950 m2.

Specifikace dle katastru nemovitostí:

POZEMKY ZAPSANÉ NA LV Č. 191, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LOUŇOVICE

pozemek p. č. St. 805/2 o výměře 3 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

pozemek p. č. 127/1 o výměře 266 m2, trvalý travní porost, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

pozemek p. č. 140/5 o výměře 1.969 m2, orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

pozemek p. č. 140/6 o výměře 4.493 m2, orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

pozemek p. č. 140/7 o výměře 5.2715 m2, orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

pozemek p. č. 195 o výměře 11.265 m2, orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

pozemek p. č. 196 o výměře 703 m2, ostatní plocha, neplodná půda

 

VODNÍ PLOCHY ZAPSANÉ NA LV Č. 191, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LOUŇOVICE

pozemek p. č. 127/9 o výměře 4.556 m2, vodní plocha, zamokřená plocha

pozemek p. č. 127/51 o výměře 394 m2, vodní plocha, zamokřená plocha

 

POZEMEK ZAPSANÝ NA LV Č. 253, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LOUŇOVICE

pozemek p. č. 133/1 o výměře 11.972 m2, orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

Pozemky se nacházejí v obci Louňovice mezi hlavní silnicí Kutnohorská a Louňovickým rybníkem. Obec leží na západním okraji Mikroregionu Černokostelecko. Její centrum se nalézá v pramenné pánvi v nadmořské výšce 443 m n.m. V katastru obce začíná přírodní rezervace Voděradské bučiny a kaskáda jevanských rybníků. Od města Říčany, kde se nachází komplexní občanská vybavenost, leží cca 5 km východním směrem.

Přístup k pozemkům je z veřejných komunikací (ulice Obecní) ve vlastnictví Středočeského kraje a přes pozemky obce Louňovice.

Pozemky s ornou půdou jsou zemědělsky využívané. Pozemky vodní plocha tvoří úzké dlouhé pásy pozemků mezi Louňovickým rybníkem a oceňovanými pozemky s ornou půdou. Stavební pozemek je dle satelitního snímku z dálkového nahlížení do KN zastavěn objektem zděné kůlny ve vlastnictví jiného vlastníka.

Dle územního plánu obce Louňovice jsou pozemky vedeny s funkčním využití ploch ZP - zemědělská půda.

Zprostředkovatel
Oportys a.s.
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Czech Republic
IČO : 29213177

Hledáte nebo nabízíte konkrétní příležitost?

Zajímají Vás podrobnosti, chcete začít dražit majetek nebo jste jen nenašli to, co hledáte? Zanechte nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a členové našeho týmu Vás budou během příštího pracovního dne kontaktovat.