Pivovar Město Albrechtice

793 95 Město Albrechtice, Česko

Cena Nejvyšší nabídce

2 990 000 Kč

contact_person_photo

Martina Konečná

Asistentka obchodního oddělení

+420 605 060 000

konecna@oportys.com

Popis příležitosti

Předmětem přímého prodeje s předkládáním cenových nabídek je rozsáhlý historický pivovar v lokalitě Město Albrechtice stojící na rozsáhlých pozemcích o velikosti asi 4600m2. Pivovar byl založen před r. 1778. V současné době je areál rozdělen mezi několik vlastníků.

Objekt bývalé kotelny

Jedná se o objekt na obdélníkovém půdorysu o rozměrech cca 366m2. V průčelí objektu je komín. Historická část objektu je rozdělena do dvou částí – na část o dvou podlažích, která sloužila ke skladování paliva a část s komínem, ta má tři podlaží. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou s výraznými vikýři v severní fasádě. Nově přistavěné konstrukce jsou z plynosilikátových tvárnic a ocelových nosníků, zastřešeny trapézovým plechem. Původní objekt má výrazně členěnou fasádu a je spojen s vedlejší budovou krytým můstkem s ocelovou konstrukcí. Technický stav tohoto objektu je poměrně dobrý.

Pro případnou rekonstrukci jsou možnosti téměř neomezené – může zde být zřízen prostor např. pro výstavnictví, byty tzv. loftového typu nebo kanceláře.

Objekt skeletové haly

Jedná se o typizovaný objekt haly postavené v železobetonovém skeletovém systému na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 24,37 x 16,85m, opatřený jednoduchou sedlovou střechou z trapézového plechu. Možnosti budoucí rekonstrukce jsou závislé na způsobu využití celého areálu – tj. pokud bude areál využíván pro společenské či sportovní využití, bude prostor tohoto objektu využitelný spíše pro parkování nebo veřejné prostranství.

Objekt bramborárny – hlavní ležácký sklep

Jedná se o rozsáhlý objekt obdélníkového půdorysu cca 71,2 x 22,64m. Zhruba jedna čtvrtina objektu je správní budovou o třech podlažích s unikátním řešení krovu, zbývající část je dvoupodlažní, využívána byla na uskladnění piva, posléze brambor. Druhé podlaží bylo tvořeno konstrukcí krovu a sloužilo jako sýpka. Obvodové zdivo objektu je vyzděno z kamene. Objekt je z velké části poškozen vlivem vlhkosti. Možným využitím po rekonstrukci by bylo vybudování multifunkční haly, v administrativní části se nabízí využít obě podlaží pro zázemí haly – kavárna, soc. zázemí apod. Prostor posledního podlaží by byl vhodný např. pro přednáškový sál nebo kulturní sál.

Možnost využití

Vzhledem k variabilitě jsou možnosti budoucího využití téměř neomezené. Kromě oživení původní účelu, může objekt sloužit pro bytovou výstavbu, objekty občanské vybavenosti – např. v oblasti kultury, sportu nebo administrativy.

Zprostředkovatel
Oportys a.s.
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Czech Republic
IČO : 29213177

Hledáte nebo nabízíte konkrétní příležitost?

Zajímají Vás podrobnosti, chcete začít dražit majetek nebo jste jen nenašli to, co hledáte? Zanechte nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a členové našeho týmu Vás budou během příštího pracovního dne kontaktovat.