Administrativně -průmyslový areál Jihlava

586 01 Jihlava, Česko

Cena Nejvyšší nabídce

23 750 000 Kč

Kauce 1 500 000 Kč
Termín pro předložení
cenové nabídky
13.08.2020 v 12:00
Konec 1.kola VŘ 06.08.2020 v
12:00
Začátek 2. kola VŘ 06.08.2020 v
12:01
Konec 2.kola VŘ 13.08.2020 v
12:00
contact_person_photo

Mgr. Václav Salač, LL.M.

Generální ředitel a předseda představenstva

+420 605 060 000

salac@oportys.com

Popis příležitosti

Předmětem výběrového řízení je soubor nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství:

  • pozemek p.č. st. 958, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: č.p. 4493, jiná stavba, Stavba stojí na pozemku p.č.: st. 958,
  • pozemek p.č. 60/3, ostatní plocha,
  • pozemek p.č. 60/21, ostatní plocha,
  • pozemek p.č. 505/17, ostatní plocha,

zapsáno na LV č. 1958, v kat. území Bedřichov u Jihlavy. 

Součástí areálu je třípodlažní nepodsklepená budova s nízkou sedlovou střechou. V katastru nemovitostí vedena jako jiná stavba. V rámci modernizace došlo k téměř kompletní výměně konstrukcí krátkodobé životnosti a k vybudování příslušné infrastruktury. Od té doby je stavba využívána k administrativní činnosti nebo jako obchodní či drobné skladovací prostory. Celkový stavebně-technický stav lze hodnotit jako velmi dobrý, s pravidelnou údržbou, bez nutných investic. V budově je k dispozici výtah a jednotlivá podlaží mají sociální zázemí. Celková užitná plocha stavby je 1.126 m2 z toho je 934 m2 pronajmutelných. 

V 1.NP se nachází recepce, dvě prodejny s příslušenstvím, tři sklady, kancelář a technické zázemí objektu. Jedna z prodejen je o velikosti 56 m2 a druhá o velikosti 45 m2. Nachází se zde dvě toalety a umývárna. Celková užitná plocha podlaží je 319 m2.   

V 2.NP se nachází sekretariát, archiv, dvě zasedací místnosti, kuchyňka, tři toalety a osm kanceláří. Kanceláře jsou o velikosti 10-82 m2. Celková užitná plocha podlaží je 400 m2.

V 3.NP se nachází recepce, učebna o velikosti 82 m2, sál o velikosti 109 m2, salonek o velikosti 27 m2, kancelář, tři toalety a kuchyňka. Celková užitná plocha podlaží je 406 m2.

V současné době je v areálu 5 nájemníku. Je využito zhruba 250 m2 z celkových 943 m2 s ročním výnosem 347 899,- Kč. Nájemní smlouvy jsou na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou. 

Celková plocha pozemků je 8.399 m2.

Na pozemcích se nachází brána, kryté parkovací stání, zpevněné plochy, přípojky IS a okrasné porosty. Celková výměra pozemku činí 3.181 m2.   

Pozemek parc.č. 60/3 má výměru 4.914 m2 a je označen jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Pozemek je ve tvaru obdélníku. Na pozemku se nachází přízemní skladovací stavba určena k odstranění. Inženýrské sítě v dosahu asi 60 m.

Pozemek parc.č. 60/21 má výměru 304 m2 a je označen jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Jde o komunikaci se zpevněným povrchem. Pozemek slouží jako přístupová komunikace k pozemku parc.č. 60/21 a 60/3. Přistup je zajištěn z obecní komunikace z ulice Pávovská.

Nabízený areál se nachází na ulici Pávovská v Jihlavě, část Zadní Bedřichov. Jedná se o průmyslovou část obce, kde se v okolí nachází převážně objekty lehké výroby, případně stavby občanské vybavenosti. Dle územního plánu se areál nachází v plochách VL – plochy výroby skladování – průmyslová výroba a sklady – lehký průmysl.

Přístup do areálu je řešen přímo z obecní zpevněné komunikace, parkování je možné na vlastním pozemku. Inženýrské sítě jsou kompletní a v dosahu.

Obec Bedřichov u Jihlavy je katastrální území statutárního a krajského města Jihlavy. Obec je rozdělena do tří základních sídelních jednotek: Bedřichov, Zadní Bedřichov a Lesnov. Nabízený areál se nachází v části Zadní Bedřichov. Bedřichovem prochází od severovýchodu k jihozápadu dálniční přivaděč napojující Jihlavu na dálnici D1. Od severovýchodu k jihu zde prochází i železniční trať. V docházkové vzdálenosti od areálu je zastávka MHD i dálkových spojů. V obci je občanská vybavenost komplexní, v místě částečně dostupná.

Vyhlašovatel
Oportys a.s.
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Czech Republic
IČO : 29213177

Hledáte nebo nabízíte konkrétní příležitost?

Zajímají Vás podrobnosti, chcete začít dražit majetek nebo jste jen nenašli to, co hledáte? Zanechte nám Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a členové našeho týmu Vás budou během příštího pracovního dne kontaktovat.