Pozemky Zlatá Olešnice

468 47 Zlatá Olešnice, Česko

Price to the highest offer

contact_person_photo

Mgr. Jana Nováčková

Lawyer and Project Manager

+420 605 060 000

novackova@oportys.com

Opportunity description

Předmětem přímého prodeje 100% podíl ve společnosti ZD  Zlatá Ol. s.r.o., jejímž majetkem je soubor pozemků o celkové výměře 9.693 m2. Tato společnost byla založena účelově pro tento prodej.

 

Specifikace dle katastru nemovitostí:

POZEMKY ZAPSANÉ NA LV Č. 58, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ZLATÁ OLEŠNICE

pozemek p. č. 1861 o výměře 10.555 m2, druh: ostatní plocha, využití: jiná plocha

pozemek p. č. 430/1 o výměře 6.603 m2, druh: ostatní plocha

pozemek p. č. 430/2 o výměře 516 m2, druh: ostatní plocha, využití: ostatní komunikace

pozemek p. č. 141/2 o výměře 2.019 m2, druh: ostatní plocha, využití: neplodná půda

 

Pozemek p.č. 141/2 je obklopen pozemky, které jsou v územním plánu obce určeny k bydlení.

Pozemky p. č. 430/1 a 430/2 jsou dle územního plánu obce v oblasti umístění dálnice D1.

Pozemky se nacházejí v okolí obce Zlatá Olešnice. Obec Zlatá Olešnice se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký. Žije zde 202 obyvatel.

 

Kupní cena: 20 Kč/m2

Přímý prodej s předkládáním cenových nabídek.

Broker
Oportys a.s.
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Czech Republic
Company ID No. : 29213177

Are you looking for or offering a specific opportunity?

Are you interested in details, do you want to start auction off a property or you just have not found what you were looking for? Leave us your e-mail address or phone number, and our team members will contact you on the next business day.