Obchodní dům Radbuza, Horšovský Týn

Horšovský Týn, Česko

Price to the highest offer

Deposit 2 000 000 CZK
contact_person_photo

Ing. Petr Procházka

Sales Manager

+420 734 243 655

prochazka@oportys.com

Opportunity description

Předmětem přímého řízeného prodeje je rozsáhlý obchodní areál s pozemky, stavbami, jejich součástmi a dalším příslušenstvím zapsaný na LV č. 2010 v k. ú. Horšovský Týn. Celková výměra pozemků činí 13.184 m2. Areál se nachází v městské části Malé Předměstí v blízkosti historického centra.

Předmětný areál se skládá z hlavní stavby č.p. 13 s administrativními prostory a restaurací, dále ze skladové haly bez čp/če a z dalšího příslušenství s venkovními úpravami, které tvoří přípojky na technickou infrastrukturu, vodoměrná šachta, kanalizační šachty, tukový lapol, zpevněné asfaltové a zámkové plochy, ohraničení betonovými obrubníky, venkovní osvětlení, opěrná betonová zeď se zábradlím, venkovní schody, oplocení s vraty a vrátky a manipulační nakládací rampy.

Přístup je po zpevněné asfaltové komunikaci z přilehlé silnice, napojení na inženýrské sítě je kompletní. Zásobování budovy vodou je z veřejného vodovodního řadu, odkanalizování je rovněž do veřejné kanalizace, zaveden je také zemní plyn.

V současnosti je většina provozních ploch obchodního domu pronajata.

Hlavní stavba

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou budovu, členitého půdorysu, která je třípodlažní, s rovnou střechou, s využitím jako obchodní dům s prodejnou potravin a restaurací v přízemí (od července 2019 uzavřena). Dále s prostory pro administrativu v posledním podlaží. Základy jsou betonové s hydroizolací, nosné svislé konstrukce tvoří železobetonový montovaný skelet s výplňovým zdivem. Stropy jsou rovněž panelové, montované s podhledem rovným. Zastřešení je rovné, střešní krytina z trojvrstvé svařované lepenky, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Úpravy vnitřních povrchů tvoří omítky vápenné štukové, venkovní omítky jsou dvouvrstvé šlechtěné, vnitřní keramické obklady jsou standardního provedení. Vnitřní schodiště jsou železobetonová s teracem, výplně otvorů jsou z ocelových zdvojených výkladců, hliníkových dveří nebo zdvojených oken. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní nebo do skladovacích prostor plechové. Povrchy podlah jsou z keramických dlažeb a z PVC, vytápění je ústřední z vlastní plynové kotelny. Elektroinstalace je světelná i motorová, stavba má hromosvod. Zdravotně technické instalace jsou standardního provedení stejně jako vybavení kuchyně. Napojení objektu je na veřejný vodovod, kanalizaci i plyn, ohřev TUV je el. bojlery. Budova byla dostavěna a uvedena do provozu v roce 1985. Větší rekonstrukce spočívala v plynofikaci kotelny spojené s osazením nových plynových kotlů. V současnosti je údržba mírně zanedbaná, objevují se drobné nedostatky. Energetická náročnost budovy spadá do kategorie D – méně úsporná.

Zastavěná plocha: 1. NP - 2 220,34 m2; 2. NP. - 1 683,45 m2; 3. NP - 393,85 m2

Roční výnos budovy je cca 1.030.000,- Kč.

Skladová hala

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou budovu, obdélníkového půdorysu, která je jednopodlažní, s rovnou střechou, s využitím pro skladování. Základy jsou betonové s hydroizolací, nosné svislé konstrukce jsou betonové s panelovým opláštěním, stropy tvoří panelové, montované zastřešení. Střešní krytina je svařovaná živičná, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Úpravy vnitřních i venkovních povrchů tvoří vápenné omítky podstandardní, vnitřní keramické obklady a schodiště chybí. Okna jsou dřevěná zdvojená, vrata plechová, povrchy podlah jsou betonové kletované, vytápění je topným kanálem ze sousední budovy. Elektroinstalace je světelná i motorová, stavba má hromosvod. Zdravotně technické instalace nejsou zřízeny, žádné jiné vybavení objekt nemá. Objekt byl dostavěn a uveden do provozu v roce 1992. V současnosti má objekt zanedbanou údržbu.

Zastavěná plocha  je 496,33 m2.

Roční výnos objektu je 133.866,- Kč.

Horšovský Týn je druhé největší město okresu Domažlice v Plzeňském kraji. Od Domažlic je vzdáleno cca 10 km a od krajského města Plzně cca 42 km. Malé Předměstí je městská část na jihu Horšovského Týna. Městem protéká řeka Radbuza a žije zde přibližně 5 tisíc obyvatel. Disponuje plnou občanskou vybaveností. Také je díky svým zachovalým pamětihodnostem od roku 1953 městskou památkovou rezervací. Hlavní silniční komunikací protínající město je silnice I/26 z Plzně vedoucí k hraničnímu přechodu Folmava.

Broker
Oportys a.s.
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno, Czech Republic
Company ID No. : 29213177

Are you looking for or offering a specific opportunity?

Are you interested in details, do you want to start auction off a property or you just have not found what you were looking for? Leave us your e-mail address or phone number, and our team members will contact you on the next business day.